تقویم رومیزی

هدایای تبلیغاتی سالنامه و دفتریادداشت

تقویم رومیزی

طراحی خاص و منحصر به فرد تقویم رومیزی 1396


تقویم های رومیزی، سالنامه هایی هستند که فهرستی از روزها و اتفاق های پیش رو را در معرض نمایش قرار می دهند. این تقویم ها به منظور یادآوری تاریخ و یا قرار ملاقات های مهم طراحی و چاپ می شوند.

در طراحی تقویم های رومیزی سازمان ها و ادارات از نمونه عکس پروژه های مختلف آن سازمان و یا اداره ی مربوطه استفاده می شود.

از جمله مواردی که یک تقویم رومیزی را خاص یک ارگان می کند، استفاده از لوگوی آن ارگان یا نهاد در صفحات آن تقویم و یا صفحه ی ابتدایی آن است.

شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان با بهره گیری از تخصص و دانش طراحان حرفه ای خود و همچنین استفاده از دستگاه های پیشرفته ی چاپ، اقدام به طراحی و چاپ تقویم های رومیزی زیبا و خلاقانه می کند تا همواره بهترین ها را در اختیار مدیران حرفه ای صنایع مختلف قرار دهد.