صفحه نخست / خدمات / طراحی کمپین تبلیغاتی

طراحی کمپین تبلیغاتی

خدمات کارها گروه طراحان عرفان

برنامه ریزی هماهنگ و منسجم در شاخه های مختلف تبلیغات به همراه اجرای آنها بصورت یک مجموعه مرتبط و با زمانبندی مشخص بمنظور تاثیر گذاری بهتر و پیشبرد اهداف بازاریابی و فروش می باشد که کلیه عملیات فوق به یک شرکت ارائه کننده خدمات تبلیغاتی و یا یک شخص دارای صلاحیت محول می شود تا با تشکیل یک تیم عملیاتی و بکارگیری متخصصان مختلف و استخدام رسانه ها و ابزارهای ارتباط جمعی و ... کمپین تبلیغاتی را برنامه ریزی و اجرا نماید.

کمپین تبلیغاتی یک شرکت، الهام گرفته از برنامه کلی شرکت و خصوصا اهداف بازاریابی آن می باشد. برنامه ریزی درست به عنوان اولین قدم باعث می شود تا از کوتاهترین و مناسبترین راه به نتیجه مورد نظر دست یافت. در زمان برنامه ریزی باید مولفه هایی مثل: بودجه تبلیغات، وضعیت بازار، وضعیت رقبا و اهداف تبلیغات را در نظر داشت. اجرای یک کمپین تبلیغات مستلزم صرف هزینه است.شرکتها به منظور کسب نتایج مورد نظرشان و افزایش بازده هزینه می کنند، بنابراین یک کمپین تبلیغات بر اساس ارزش و اهمیت نتایج حاصل از آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.

نکات کلیدی برای مدیریت کمپین:

هماهنگی و یکپارچگی با نقشه بازاریابی

ایجاد طرح عملیاتی و استراتژیک تبلیغاتی

تعیین بودجه تبلیغات و رسانه

تبیین فرصتهای سازگار با توان مالی

مخاطب سنجی و تعیین جامعه هدف

شناسایی رسانه های مناسب برای تبلیغ اثربخش

انتخاب مشاور تبلیغات مجرب

هویت بصری و کلامی هماهنگ و متحدالشکل

دفعات تبلیغ در رسانه ها