رد کردن لینک ها

مشاوره تبلیغات

با گسترش کسب و کارها در حوزه های مختلف، تبلیغات و بازاریابی شکل تازه ای به خود گرفته است و شرکت های مشاوره تبلیغات در رقابتی جدی در تلاش برای ارایه هرچه بهتر راهکارهای تبلیغاتی قرار دارند.

گروه طراحان عرفان با ارایه جلسات مشاوره تبلیغات و با داشتن سالها سابقه و تجربه کاری جوانب مختلف را در حیطه کسب و کار شما سنجیده و راهکار مناسب کسب و کارتان را ارایه میکند.

از جمله خدمات مشاوره تبلیغات گروه طراحان عرفان:

– مطالعات و تحقیقات فعالیتهای ارتباطات بازاریابی یکپارچه

– شناخت بازار مورد نظر به لحاظ میزان خرید و مصرف محصولات یا خدمات تولید شده

– تقسیمات بازار

– جایگاه یابی بازار

– مطالعات جمعیت شناختی جامعه هدف

– الگوی مصرف رفتار مخاطبان و مصرف کنندگان

– مطالعات میدانی طرح ها و امورسیستم بازاریابی و تبلیغات

– تهیه و تحلیل اطلاعات بازاریابی، فروش و تبلیغات تلویزیونی و رادیوئی، محیطی، مطبوعاتی، اینترنتی و تبلیغ در محل عرضه بازار

– شناخت کافی و جمع آوری اطلاعات لازم در مورد محصول مورد نظر

– شناخت رقبا و سهم هر یک در بازار مورد نظر همچنین محاسبه میزان توان رقابتی آنها با شرکت متقاضی

– بررسی و تحلیل بازار و مصرف کنندگان در سطح استانداردهای تحقیقاتی بین المللی

– تعیین مخاطب بازار هدف

– تعیین اهداف مناسب تبلیغات

– تعیین جایگاه شرکت و محصول

– نظرسنجی و تهیه آمار و تحلیل محتوای آن

– اطلاع یابی از آخرین اخبار صنعت موردنظر

– امکان سنجی بازار مبتنی بر فرصتها و تهدیدها

– تحلیل شرایط کنونی بازار محصول و رقبای آن

– تعیین مشخصات جمعی مصرف کنندگان

– تعیین شرایط نفوذ به بازار

– تعیین سبک زندگی مصرف کنندگان

– تعریف واحد مصرف

– تعیین و تحلیل گروه هدف

– تعیین روش استفاده از رسانه ها برای گروه هدف

– شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدات و مزیت های رقابتی

طراحی کمپین تبلیغاتی نیز خدمت دیگری از این مجموعه است که با در نظر گرفتن نکات کلیدی ذکر شده صورت میپذیرد:

هماهنگی و یکپارچگی با نقشه بازاریابی

ایجاد طرح عملیاتی و استراتژیک تبلیغاتی

تعیین بودجه تبلیغات و رسانه

تبیین فرصتهای سازگار با توان مالی

مخاطب سنجی و تعیین جامعه هدف

شناسایی رسانه های مناسب برای تبلیغ اثربخش

انتخاب مشاور تبلیغات مجرب

هویت بصری و کلامی هماهنگ و متحدالشکل

دفعات تبلیغ در رسانه ها

کمپین تبلیغاتی یک شرکت، الهام گرفته از برنامه کلی شرکت و خصوصا اهداف بازاریابی آن می باشد. برنامه ریزی درست به عنوان اولین قدم باعث می شود تا از کوتاهترین و مناسبترین راه به نتیجه مورد نظر دست یافت. در زمان برنامه ریزی باید مولفه هایی مثل: بودجه تبلیغات، وضعیت بازار، وضعیت رقبا و اهداف تبلیغات را در نظر داشت. اجرای یک کمپین تبلیغات مستلزم صرف هزینه است.شرکتها به منظور کسب نتایج مورد نظرشان و افزایش بازده هزینه می کنند، بنابراین یک کمپین تبلیغات بر اساس ارزش و اهمیت نتایج حاصل از آن مورد ارزیابی قرار می گیرد.