رد کردن لینک ها

طراحی لوگوی تجهیزات پزشکی

لوگوها نقش مهمی در تثبیت یک برند در ذهن مخاطب دارند. آنها با رنگ خاص شان، با طرح های مختلف و فرم های گوناگون شان همچون مُهر در ذهن مشتری کوبیده می شوند و نشانی از یک برند را برای همیشه در خاطر آنها ثبت می کنند. نتیجه ی این امر یادآوری یک برند خاص تنها با دیدن یک آرم یا لوگوی ساده میشود. همین امر اهمیت لوگو را بیش از پیش نشان می دهد.
لوگوها هیچگاه فراموش نمی شوند و حتی پس از توقف خط تولید یک محصول نیز به وظیفه ی خود عمل کرده و یاد و خاطره ی آن را برای مدت زمان بسیاری در اذهان عمومی نگه می دارند.
لوگوها توانایی این را دارند که حجم بسیاری از اطلاعات را در قالب اشکال هندسی و حروف به نمایش بگذارند. درواقع آنها اطلاعات را فشرده کرده و به بهترین شکل به مشتری منتقل می کنند. این کار باعث می شود که اهمیت لوگوها در مقابل دیگر ابزار تبلیغاتی یک محصول بیشتر و بهتر به چشم بیاید. اما این بدین معنا نیست که لوگوها پیچیده باشند؛ بلکه برعکس، آنها ساده هستند به طوری که هر مخاطبی در هر سن و با هر میزان دانش و سواد توانایی درک آنها را داراست.

نمونه کارهای مرتبط