طراحی کاراکتر صنایع غذایی رزت

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes"] [/ld_carousel] طراحي كاراكتر تبلیغاتی صنایع غذایی رزت توسط گروه طراحان عرفان در جهت تاثير گذاري و ارتباط هر چه بيشتر اين برند با مخاطبان صورت گرفته است. اگر کاراکتر خلاقانه، مرتبط و در راستای نظام و ساختار برند طراحی شود بیشترین تأثیر را در ماندگاری برند در ذهن مخاطب خواهد داشت. [...]
en


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes”]
en
کاراکتر تبلیغاتی برند رزت
جزییات طراحی کاراکتر برای محصولات رزت
اتد اولیه کاراکتر صنایع غذایی رزت
[/ld_carousel]

طراحي كاراكتر تبلیغاتی صنایع غذایی رزت توسط گروه طراحان عرفان در جهت تاثير گذاري و ارتباط هر چه بيشتر اين برند با مخاطبان صورت گرفته است. اگر کاراکتر خلاقانه، مرتبط و در راستای نظام و ساختار برند طراحی شود بیشترین تأثیر را در ماندگاری برند در ذهن مخاطب خواهد داشت.
در طراحی کاراکتر برند رزت با الهام گیری از نام این برند شخصیت یک خانم در پوشش گل رز جا نمایی شده است.

نمونه کارهای مرتبط