طراحی لوگو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] طراحی لوگو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان در سال 1398 توسط گروه طراحان عرفان طراحی و اجرا شد. طراحی این لوگو از موارد زیر. 1- نمادهای پولی و اعتباری، 2- نمادهای باستانی که معرف تمدن ایرانی باشد 3- نقشه کشور ایران الهام گرفته شده است هدف گروه طراحان [...]
طراحی لوگو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی لوگو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان
طراحی لوگو موسسه اعتماد ایرانیان
طرح اولیه لوگو اعتماد ایرانیان
لوگو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان
اعتماد ایرانیان
موکاپ لوگو اعتماد ایرانیان
[/ld_carousel]

طراحی لوگو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان در سال 1398 توسط گروه طراحان عرفان طراحی و اجرا شد. طراحی این لوگو از موارد زیر. 1- نمادهای پولی و اعتباری، 2- نمادهای باستانی که معرف تمدن ایرانی باشد 3- نقشه کشور ایران الهام گرفته شده است

هدف گروه طراحان عرفان از طراحی لوگو موسسه مالی اعتباری اعتماد ایرانیان القاء حس اعتماد به هم وطنان عزیزمان بوده است. در اتودهای اولیه، لوگو به صورت دایره وار طراحی شده و دارای حرکت اسپیرال بوده است. دایره را می توان نمادی از حركت و زمان دانست و همچنین نمادی از آرامش و تداوم. زیرا كلیه نقاط پیرامون آن از یك ارزش برخوردارند و این امر تعادلی بین نیروی درونی و فضای بیرونی ایجاد می كند و باعث حركت چرخشی و دورانی می شود و مفهوم بی پایانی را القا می كند. اما در ادامه برای ایجاد چارچوبی قابل اعتمادتر فضای بیرونی لوگو به صورت مربع طراحی شد. مربع از لحاظ بصری، شكلی متعادل، محكم، ایستا است و هم نموداری از استواری و منطق از آن یاد میشود. در طراحی از لوتوس یکی از مهمترین نمادهای ایران باستان در مرکز لوگو که در اغلب کشورهای آسیایی به عنوان نماد همگانی مطرح شده است، استفاده شده است. در نهایت طراحی لوگو با انتخاب رنگ سرمه ای و یک تایپ فِیس مناسب به اتمام رسید و پس از انجام نظر سنجی کشوری که یک ماه به طول انجامید به عنوان آرم رسمی این موسسه معرفی شد.

نمونه کارهای مرتبط