طراحی بسته بندی غلات فروشگاه های زنجیره ای باما

طراحی بسته بندی غلات باما همانطور که مشخص است، طراحی بسته بندی یک فرآیند حرفه ای محسوب می شود و باید توسط متخصص انجام گیرد. طراح بسته بندی باید نیاز مشتریان برند را بشناسد و حتی سوءتفاهمات احتمالی را شناسایی کند و به تک تک آنها توجه کافی داشته باشد. در نتیجه یک طراح باید [...]
طراحی بسته بندی غلات باما

طراحی بسته بندی غلات باما

طراحی بسته بندی غلات باما

همانطور که مشخص است، طراحی بسته بندی یک فرآیند حرفه ای محسوب می شود و باید توسط متخصص انجام گیرد. طراح بسته بندی باید نیاز مشتریان برند را بشناسد و حتی سوءتفاهمات احتمالی را شناسایی کند و به تک تک آنها توجه کافی داشته باشد. در نتیجه یک طراح باید روانشناسی مخاطب را بداند و تمام برداشت های احتمالی را درنظر بگیرد.

به بیانی دیگر می توان گفت که پکجینگ یک کالا، لباس آن کالا محسوب می شود. به همین خاطر در بسیاری از حالات ارزش طراحی پکیج بسیار بیشتر از کالای درون آن است.
اهمیت طراحی به گونه ای است که عرضه کنندگان کالا باید درنظر داشته باشند، یک کالای خوب و با کیفیت با طراحی گرافیکی ضعیف نمی تواند در بازارهای جهانی موفق ظاهر شود. چرا که در وهله ی اول این بسته بندی کالاست که مخاطب را به سوی محصول جذب می کند.

با وجود تکرار بیشمار این اتفاق اما هنوز هم تولیدکنندگانی هستند که به این امر توجه نمی کنند و بی هیچ استراتژی ای وارد بازار رقابت می شوند.
بسته بندی، لبه ی رقابت محصولات است، ایجاد انگیزه برای خریدار، به ویژه برای محصول جدید، بیش از هر چیز به کیفیت و تاثیر بصری بسته بندی مربوط می شود. ایجاد تمایز اولین قدم است! در مرتبه ی بعد باید طرح و حجم بسته زیبا و جالب باشد و بلاخره کیفیت محصول بسیار مهم است. طبق بررسی های انجام شده 90 درصد انتخاب مشتری های فروشگاه ها از روی طراحی پکیج می باشد.

در طراحی بسته بندی مواد غذایی باید نکات حرفه ای رعایت شود تا محصول نسبت به رقبای خود به موفقیت برسد. بسته های پیش رو به سفارش «فروشگاه های زنجیره ای باما» طراحی شده انـد. ایـن بسته بندی ها برای دو محصول گندم و جو طراحی شده اند و تمامی مراحل طراحی، چاپ و صحافی آن توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفته است.