طراحی بسته بندی زعفران کادویی بیورینت

طراحی بسته بندی زعفران کادویی طراحی بسته بندی زعفران کادویی بیورینت با استفاده از المان های هویت بصری ایرانی پیاده سازی شده است و استفاده از دو رنگ طلایی و مشکی در طراحی این بسته بندی با هدف تاثیر گذاری هر چه بیشتر بر احساس مخاطب و ترغیب مصرف کننده برای خرید انتخاب شده است. [...]
طراحی بسته بندی زعفران کادویی بیورینت
طراحی جعبه هدیه زعفران صادراتی

طراحی بسته بندی زعفران کادویی

طراحی بسته بندی زعفران کادویی بیورینت با استفاده از المان های هویت بصری ایرانی پیاده سازی شده است و استفاده از دو رنگ طلایی و مشکی در طراحی این بسته بندی با هدف تاثیر گذاری هر چه بیشتر بر احساس مخاطب و ترغیب مصرف کننده برای خرید انتخاب شده است.

زمانی که از رنگ مشکی برای بسته ‌بندی جعبه هدیه استفاده می‌شود، هدف نمایش قدرت، نفوذ و ظرافت طراحی جعبه هدیه است و از آنجاییکه رنگ طلایی به خوبی نمایشگر ارزش بالای محصول است، می تواند مکمل بسیار مناسبی برای ترکیب رنگی بسته بندی زعفران کادویی باشد.
زعفران کادویی 1 گرمی بیورینت، محصولی ارزشمند و با اصالت ایرانیست که طراحی بسته بندی آن در چارچوب استانداردهای بین المللی جهت عرضه در بازار اروپا صورت گرفته است.