طراحی بسته بندی غلات بوتیا

طراحی بسته بندی غلات بوتیا طراحی بسته بندی غلات بوتیا نیز یکی از طرح های موفق بسته بندی این شرکت بوده که توانسته سهم قابل قبولی در بازار داشته باشد. با توجه به اینکه اغلب مشتریان این کمپانی مردم اصیل کرمان هستند سعی گردیده تا از رنگها و نقوش این منطقه نیز در طراحی بسته بندی [...]
بسته بندی غلات بوتیا
طراحی بسته بندی غلات بوتیا
طراحی بسته غلات
بسته بندی غلات بوتیا
طراحی بسته بندی - غلات
بسته بندی بوتیا

طراحی بسته بندی غلات بوتیا

طراحی بسته بندی غلات بوتیا نیز یکی از طرح های موفق بسته بندی این شرکت بوده که توانسته سهم قابل قبولی در بازار داشته باشد. با توجه به اینکه اغلب مشتریان این کمپانی مردم اصیل کرمان هستند سعی گردیده تا از رنگها و نقوش این منطقه نیز در طراحی بسته بندی استفاده گردد.
با توجه به اینکه غلات یکی از محصولات غذایی پرمصرف در سبد خانوارهای ایرانی می باشد لذا طراحی بسته بندی غلات نیز باید با دقت و به شکل تخصصی انجام گیرد.
با حضور متنوع برندهای مختلف صنایع غذایی در بازار و همچنین تنوع زیاد بسته بندی های صنایع غذایی، به وجود آوردن یک طرح زیبا و حرفه ای که بتواند در فروش آن محصول تاثیر گذار باشد بسیار دارای اهمیت می باشد.