طراحی بسته بندی کشک صنایع غذایی ملوند

طراحی بسته بندی کشک و لبنیات ملوند طراحی بسته بندی از جملـه زیرشاخـه هـای هنـر گرافیک است که از آن در تبلیغات نیز استفاده می کنند. این هنر، تلفیقی از علم و تکنولوژی ست و درصدد آن است که مردم با سلایق متنوع را راضی نگهدارد. به همین خاطر این هنر را وجه کاربردی هنر [...]
طراحی بسته بندی کشک و لبنیات
طراحی بسته بندی کشک و لبنیات
طراحی بسته بندی محصولات ملوند
کشک ملوند

طراحی بسته بندی کشک و لبنیات ملوند

طراحی بسته بندی از جملـه زیرشاخـه هـای هنـر گرافیک است که از آن در تبلیغات نیز استفاده می کنند. این هنر، تلفیقی از علم و تکنولوژی ست و درصدد آن است که مردم با سلایق متنوع را راضی نگهدارد. به همین خاطر این هنر را وجه کاربردی هنر گرافیک می دانند.
طراحی بسته بندی در موفقیت ورود محصول مورد نظر به بازارهای جهانی تاثیر بسیاری دارد. بی توجهی به هنر بسته بندی یکی از مواردی ست که سبب شده کشور ما در صادرات عقب بیفتد.

در طراحی بسته بندی کشک ملوند سعی شده است تا فرم بسته از حالت معمول خارج شده و از سبک جعبه های معمول فراتر رود و جنبه خلاقه تری پیدا کند. همچنین استفاده از شخصیت تبلیغاتی بر روی بسته به جذب مخاطبین کودک کمک می کند، استفاده از رنگ های جذاب و شاد باعث دیده شدن بسته بندی در قفسه ها می شود. استفاده از دریچه نیز باعث می شود تا مخاطبینی که برای اولین بار با محصول مواجه می شوند از ماهیت آن اطلاع پیدا کنند.