طراحی کارتن مادر بستنی داتیس

طراحی کارتن مادر بستنی داتیس طراحی کارتن مادر محصولات صنایع غذایی معمولا با استفاده از رنگ های تفکیکی بصورت دو رنگ و یا سه رنگ است. با توجه به قیمت بسیار بالای کاغذ و به صرفه نبودن استفاده از چاپ و لمینت برروی کارتن مادر، این تکنیک رنگ های تفکیکی در چاپ کارتن با استقبال [...]
طراحی کارتن مادر بستنی داتیس


بستنی زعفرانی- داتیس

طراحی کارتن مادر بستنی داتیس

طراحی کارتن مادر محصولات صنایع غذایی معمولا با استفاده از رنگ های تفکیکی بصورت دو رنگ و یا سه رنگ است. با توجه به قیمت بسیار بالای کاغذ و به صرفه نبودن استفاده از چاپ و لمینت برروی کارتن مادر، این تکنیک رنگ های تفکیکی در چاپ کارتن با استقبال بیشتری روبرو شده است. کارتن های مادر داتیس تم های رنگی تخت و بدون ترکیب دارند با توجه به تنوع بالای محصولات داتیس کارتن به صورت طراحی شده اند که در انبارداری و حمل و نقل نیرو های مربوطه به راحتی کارتن ها هر محصول را شناسایی کنند.