رد کردن لینک ها

طراحی لوگو شرکت کشت و صنعت فدک

شرکت طراحان عرفان در طراحی لوگو شرکت کشت و صنعت فدک، از نمادها و نشانه هایی بهره گرفته است که معنا و مفهوم محصول را به خوبی منتقل کنند. در این لوگو خوشه ای گندم را در فرمی شبیه به چرخ دنده می بینیم. همانطور که می دانید، گندم نماد برکت و چرخ دنده نیز نشان از صنعت دارد. به همین خاطر بر این باوریم که توانسته ایم به خوبی معنا و مفهوم فعالیت «فدک» را به خوبی منتقل کنیم.

نمونه کارهای مرتبط