طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد طراحی بسته بندی سلفون عمومی برای برخی از محصولات غذایی فرحزاد از جمله قند،آرد و خشکبار توسط متخصصین طراحی گرافیک در تیم عرفان انجام شده است. سلفون به فیلم های شفاف و شیشه ای گفته می شود که بر پایه ی پلی پروپیلن ساخته می شود. از جمله کاربردهای مهم [...]
طراحی بسته بندی سلفون فرحزاد
بسته بندی های سلفونی فرحزاد

طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

طراحی بسته بندی سلفون عمومی برای برخی از محصولات غذایی فرحزاد از جمله قند،آرد و خشکبار توسط متخصصین طراحی گرافیک در تیم عرفان انجام شده است. سلفون به فیلم های شفاف و شیشه ای گفته می شود که بر پایه ی پلی پروپیلن ساخته می شود. از جمله کاربردهای مهم سلفن می توان به بسته بندی موادغذایی، آجیل و خشکبار و پوشش های شفاف بسته بندی های مختلف اشاره کرد.