طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد طراحی بسته بندی سلفون عمومی برای برخی از محصولات غذایی فرحزاد از جمله قند،آرد و خشکبار توسط متخصصین طراحی گرافیک در تیم عرفان انجام شده است. سلفون به فیلم های شفاف و شیشه ای گفته می شود که بر پایه ی پلی پروپیلن ساخته می شود. از جمله کاربردهای مهم [...]
طراحی بسته بندی سلفون فرحزاد
طراحی بسته بندی سلفون فرحزاد
سلفون عمومی فرحزاد
طراحی سلفون عمومی فرحزاد
بسته بندی های سلفونی فرحزاد

طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

طراحی بسته بندی سلفون عمومی برای برخی از محصولات غذایی فرحزاد از جمله قند،آرد و خشکبار توسط متخصصین طراحی گرافیک در تیم عرفان انجام شده است. سلفون به فیلم های شفاف و شیشه ای گفته می شود که بر پایه ی پلی پروپیلن ساخته می شود. از جمله کاربردهای مهم سلفن می توان به بسته بندی موادغذایی، آجیل و خشکبار و پوشش های شفاف بسته بندی های مختلف اشاره کرد.