طراحی بسته بندی سلفون عمومی فرحزاد

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] طراحی بسته بندی سلفون عمومی برای برخی از محصولات غذایی فرحزاد از جمله قند،آرد و خشکبار توسط متخصصین طراحی گرافیک در تیم عرفان انجام شده است. سلفون به فیلم های شفاف و شیشه ای گفته می شود که بر پایه ی پلی پروپیلن ساخته می شود. از جمله کاربردهای [...]
طراحی بسته بندی سلفون فرحزاد


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی بسته بندی سلفون فرحزاد
سلفون عمومی فرحزاد
طراحی سلفون عمومی فرحزاد
بسته بندی های سلفونی فرحزاد
[/ld_carousel]

طراحی بسته بندی سلفون عمومی برای برخی از محصولات غذایی فرحزاد از جمله قند،آرد و خشکبار توسط متخصصین طراحی گرافیک در تیم عرفان انجام شده است. سلفون به فیلم های شفاف و شیشه ای گفته می شود که بر پایه ی پلی پروپیلن ساخته می شود. از جمله کاربردهای مهم سلفن می توان به بسته بندی موادغذایی، آجیل و خشکبار و پوشش های شفاف بسته بندی های مختلف اشاره کرد.

نمونه کارهای مرتبط