طراحی لوگو صنایع غذایی فرجاد

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel]  مجموعه غذایی فرجاد با بیش از نیم قرن سابقه در تولید نبات و آبنبات و... سفارش طراحی لوگوی خود را به گروه طر احان عرفان محول کرده است و در طراحی آن از رنگ بنفش بهره گرفته شده. این رنگ به دلیل محصول ارائه شده توسط برند فرجاد [...]
طراحی لوگوی صنایع غذایی فرجاد


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی لوگوی صنایع غذایی
طراحی لوگوی صنایع غذایی فرجاد
موکاپ لوگو فرجاد
گروه غذایی فرجاد
نمونه موکاپ لوگو فرجاد
طرح اولیه لوگو
[/ld_carousel]

 مجموعه غذایی فرجاد با بیش از نیم قرن سابقه در تولید نبات و آبنبات و… سفارش طراحی لوگوی خود را به گروه طر احان عرفان محول کرده است و در طراحی آن از رنگ بنفش بهره گرفته شده. این رنگ به دلیل محصول ارائه شده توسط برند فرجاد انتخاب شده است. رنگ بنفش در روانشناسی رنگ ها به رنگی شاهانه، دارای اعتبار و نفوذ و همچنین رنگ نعمت و فراوانی می باشد. در تجارت نیز از این رنگ برای محصولات ارزشمند استفاده می شود.
رنگ ها در تبلیغات نقش بسیاری دارند. رنگ یک لوگو می تواند بیانگر خاصیت یک محصول نیز باشد و با زبان تصویر، مفاهیمی را به مخاطب منتقل کند.

نمونه کارهای مرتبط