طراحی بسته بندی زعفران هاردباکس فرتاک

طراحی بسته بندی زعفران هاردباکس فرتاک بسته بندی زعفران هاردباکس فرتاک جهت فروش در بازار اروپا طراحی و اجرا شده و هدف ما در طراحی این بسته بندی معرفی مرغوبیت و کیفیت زعفران ایرانی با استفاده از نماد و المان های مينيمال بوده است تا مخاطبان غیر ایرانی به راحتی با بسته بندی ارتباط برقراركنند [...]
طراحی بسته بندی زعفران هاردباکس فرتاک


طراحی بسته بندی زعفران هاردباکس فرتاک

طراحی بسته بندی زعفران هاردباکس فرتاک

بسته بندی زعفران هاردباکس فرتاک جهت فروش در بازار اروپا طراحی و اجرا شده و هدف ما در طراحی این بسته بندی معرفی مرغوبیت و کیفیت زعفران ایرانی با استفاده از نماد و المان های مينيمال بوده است تا مخاطبان غیر ایرانی به راحتی با بسته بندی ارتباط برقراركنند . در چاپ بسته بندی فرتاک افکت های پس از چاپ مانند UV موضعی، برجسته سازی و قرمزکوب استفاده شده است.