طراحی بسته بندی زعفران پاکتی فرتاک

طراحی بسته بندی زعفران پاکتی فرتاک بسته بندی زعفران پاکتی فرتاک جهت فروش در بازار بین المللی طراحی و اجرا شده و هدف ما در طراحی این بسته بندی معرفی مرغوبیت و کیفیت زعفران ایرانی با استفاده از نماد و المان های مناسب بوده است تا مخاطبان غیر ایرانی به راحتی با بسته بندی ارتباط [...]
بسته بندی زعفران پاکتیزعفران فرتاک

طراحی بسته بندی زعفران پاکتی فرتاک

بسته بندی زعفران پاکتی فرتاک جهت فروش در بازار بین المللی طراحی و اجرا شده و هدف ما در طراحی این بسته بندی معرفی مرغوبیت و کیفیت زعفران ایرانی با استفاده از نماد و المان های مناسب بوده است تا مخاطبان غیر ایرانی به راحتی با بسته بندی ارتباط برقرار کرده و با اعتماد به محصول ارائه شده آن را خریداری نمایند. چاپ بسته بندی زعفران فرتاک به صورت مات و در بخش هایی با استفاده از خدمات UV و طلاکوب اجرا شده است.