طراحی بسته بندی زعفران قیطران

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] در طراحی بسته بندی های مربوط به زعفران قیطران با توجه به اینکه به عنوان سوغات مشهد در حال عرضه به بازار می باشد، بیشترین سعی گردیده که جامعه مخاطب عمومی تری را در برگیرد. استفاده از رنگ قرمز در بسته بندی زعفران باعث می شود تا به عنوان [...]
طراحی بسته بندی زعفران قیطران


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی بسته بندی زعفران قیطران
زعفران قیطران
طراحی بسته بندی زعفران
زعفران قیطران- بسته بندی
[/ld_carousel]

در طراحی بسته بندی های مربوط به زعفران قیطران با توجه به اینکه به عنوان سوغات مشهد در حال عرضه به بازار می باشد، بیشترین سعی گردیده که جامعه مخاطب عمومی تری را در برگیرد.
استفاده از رنگ قرمز در بسته بندی زعفران باعث می شود تا به عنوان اولین انتخاب مشتری و مخاطب باشد. همچنین به کیفیت ظاهری زعفران داخل بسته کمک می کند.
بسته بندی زعفران قیطران در وزن های مختلف، شامل : بسته های زعفران پاکتی، بسته های زعفران وکیومی، بسته های زعفران کادویی، بسته های زعفران کارتی و بسته های زعفران اطلس آماده و در حال فروش در بازارهای معتبر زعفران در مشهد می باشد.

نمونه کارهای مرتبط