طراحی برچسب ظرف عسل

طراحی لیبل ظرف عسل فروشگاه باما در طراحی برچسب عسل باما از تایپوگرافی و طرح های شاد و زنده استفاده شده است. ظرف عسل بصورت پت ارایه میشود و جنس محکم و با دوام آن مانع آسیب رسیدن به محصول میشود. عسل باما را میتوانید از فروشگاه های زنجیره ای باما در سراسر مشهد تهیه [...]
طراحی لیبل عسل باما
طراحی لیبل عسل باما
طراحی برچسب عسل
برچسب ظرف عسل
طراحی برچسب محصولات باما
لیبل عسل

طراحی لیبل ظرف عسل فروشگاه باما

در طراحی برچسب عسل باما از تایپوگرافی و طرح های شاد و زنده استفاده شده است. ظرف عسل بصورت پت ارایه میشود و جنس محکم و با دوام آن مانع آسیب رسیدن به محصول میشود.
عسل باما را میتوانید از فروشگاه های زنجیره ای باما در سراسر مشهد تهیه کنید.