طراحی برچسب ظرف عسل

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-xs visible-sm"] [/ld_carousel][ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-md visible-lg"] [/ld_carousel] در طراحی برچسب عسل باما از تایپوگرافی و طرح های شاد و زنده استفاده شده است. ظرف عسل بصورت پت ارایه میشود و جنس محکم و با دوام آن مانع آسیب رسیدن به محصول میشود. عسل باما را [...]
طراحی لیبل عسل باما


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-xs visible-sm”]
طراحی لیبل عسل باما
طراحی برچسب عسل
برچسب ظرف عسل
طراحی برچسب محصولات باما
لیبل عسل
[/ld_carousel][ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-md visible-lg”]
طراحی لیبل عسل باما
طراحی برچسب عسل
برچسب ظرف عسل
طراحی برچسب محصولات باما
لیبل عسل
[/ld_carousel]

در طراحی برچسب عسل باما از تایپوگرافی و طرح های شاد و زنده استفاده شده است. ظرف عسل بصورت پت ارایه میشود و جنس محکم و با دوام آن مانع آسیب رسیدن به محصول میشود.
عسل باما را میتوانید از فروشگاه های زنجیره ای باما در سراسر مشهد تهیه کنید.

نمونه کارهای مرتبط