طراحی برچسب ظرف عسل

طراحی لیبل ظرف عسل فروشگاه باما در طراحی برچسب عسل باما از تایپوگرافی و طرح های شاد و زنده استفاده شده است. ظرف عسل بصورت پت ارایه میشود و جنس محکم و با دوام آن مانع آسیب رسیدن به محصول میشود. عسل باما را میتوانید از فروشگاه های زنجیره ای باما در سراسر مشهد تهیه [...]
طراحی لیبل عسل باما
لیبل عسل

طراحی لیبل ظرف عسل فروشگاه باما

در طراحی برچسب عسل باما از تایپوگرافی و طرح های شاد و زنده استفاده شده است. ظرف عسل بصورت پت ارایه میشود و جنس محکم و با دوام آن مانع آسیب رسیدن به محصول میشود.
عسل باما را میتوانید از فروشگاه های زنجیره ای باما در سراسر مشهد تهیه کنید.