طراحی بسته بندی زعفران جهان زعفران

طراحی بسته بندی زعفران برند جهان زعفران طراحی بسته بندی زعفران جهان زعفران توسط تیم طراحی گرافیک عرفان با استفاده از رنگ بنفش که الهامی از گل زعفران است انجام شده. شرکت جهان زعفران به عنوان اولین تولید کننده زعفران ارگانیک و دارنده گواهینامه ceres آلمان در ایران فعالیت میکند. با توجه به اشکال مختلف [...]
بسته بندی زعفران جهان زعفران
طراحی بسته بندی زعفران
طراحی بسته بندی زعفران جهان زعفران
طراحی بسته بندی زعفران جهان زعفران
طراحی بسته بندی زعفران ارگانیک
بسته بندی جهان زعفران
طراحی بسته های زعفران
طراحی بسته بندی انواع زعفران

طراحی بسته بندی زعفران برند جهان زعفران

طراحی بسته بندی زعفران جهان زعفران توسط تیم طراحی گرافیک عرفان با استفاده از رنگ بنفش که الهامی از گل زعفران است انجام شده.
شرکت جهان زعفران به عنوان اولین تولید کننده زعفران ارگانیک و دارنده گواهینامه ceres آلمان در ایران فعالیت میکند. با توجه به اشکال مختلف فروش این محصول در وزن های متنوع، تلاش شده تا در طراحی بسته بندی هزینه های تولید و همچنین نوع مخاطبین محصول که شامل مصارف خانگی، خرید سوغات و صادرات می باشد، مد نظر قرار گیرد.
لازم به ذکر است برند سی گل نیز از زیر مجموعه های شرکت جهان زعفران می باشد. بسته بندی های پیش رو شامل بسته بندی های پاکتی با وزن های کمتر از یه مثقال و بسته بندی ای صادراتی می باشد.