رد کردن لینک ها

طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره

طراحی بسته بندی مواد غذایی با توجه به میزان اثرگذاری که در تصمیم مصرف کننده به خرید دارد، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. هدف از طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره ارائه بسته بندی منحصر به فرد برای جذب مخاطبان بیشتر و همچنین نمایش متفاوتی از محصولات این برند در ویترین فروشگاه های سراسر کشور بوده است.
از تصویر خود پیتزا در نیمه بالایی و پایینی بسته بندی برای افزایش جذابیت بصری استفاده شده است و همچنین هدف از انتخاب رنگ قرمز برانگیختن اشتهای مخاطب بوده است .
بسته بندی پنیر پیتزا جزیره توسط تکنیک هلیوگراو ۶ رنگ اجرا شده است

نمونه کارهای مرتبط