طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره

طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره طراحی بسته بندی مواد غذایی  با توجه به میزان اثرگذاری که در تصمیم مصرف کننده به خرید دارد، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. هدف از طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره ارائه بسته بندی منحصر به فرد برای جذب مخاطبان بیشتر و همچنین نمایش متفاوتی از محصولات [...]
بسته بندی پنیر پیتزا
طراحی بسته بندی پنیر پیتزا
طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره
بسته بندی پنیر پیتزا پروسس جزیره

طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره

طراحی بسته بندی مواد غذایی  با توجه به میزان اثرگذاری که در تصمیم مصرف کننده به خرید دارد، از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. هدف از طراحی بسته بندی پنیر پیتزا جزیره ارائه بسته بندی منحصر به فرد برای جذب مخاطبان بیشتر و همچنین نمایش متفاوتی از محصولات این برند در ویترین فروشگاه های سراسر کشور بوده است.
از تصویر خود پیتزا در نیمه بالایی و پایینی بسته بندی برای افزایش جذابیت بصری استفاده شده است و همچنین هدف از انتخاب رنگ قرمز برانگیختن اشتهای مخاطب بوده است .
بسته بندی پنیر پیتزا جزیره توسط تکنیک هلیوگراو ۶ رنگ اجرا شده است