طراحی لوگوتایپ مامزی

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] طراحی لوگوتایپ محصولات غذایی «مامزی» نیز به گونه ای انجام شده است که فرم و حالت هر یک از حروف، تداعی کننده ی فرم و حالت اسنک باشد. از آن گذشته، با دقت در لوگوتایپ فارسی حفره هایی مشاهده می کنید که این حفره ها بی شباهت به [...]
طراحی لوگو تایپ مامزی


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی لوگو تایپ مامزی
لوگو تایپ مامزی
طراحی لوگو مامزی
نمونه طراحی لوگو تایپ مامزی
موکاپ لوگو تایپ مامزی
موکاپ لوگو مامزی
[/ld_carousel]

طراحی لوگوتایپ محصولات غذایی «مامزی» نیز به گونه ای انجام شده است که فرم و حالت هر یک از حروف، تداعی کننده ی فرم و حالت اسنک باشد. از آن گذشته، با دقت در لوگوتایپ فارسی حفره هایی مشاهده می کنید که این حفره ها بی شباهت به پنیر نیستند. اسنک پنیری از جمله محصولات «مامزی» ست که ما در طراحی این لوگو صراحتا به آن پرداخته ایم.
لوگوتایپ هنری ست که در آن طراح با استفاده از چیدن زیبا و هنرمندانه ی حروف در کنار یکدیگر و فرم دادن به آنها، به زبان تصویری می رسد.

نمونه کارهای مرتبط