طراحی بسته بندی کشک ملوند

طراحی بسته بندی کشک ملوند در طراحی بسته بندی کشک ملوند، شرکت تبلیغاتی عرفان با به کار گیری خلاقیت و نوآوری، بهداشت و حمل آسان آنها را نیز مدنظر قرار داده است. کشک ها از جمله لبنیاتی هستند که از قدیم کاربرد بسیاری در پخت و پز داشته و جای خود را در آشپزخانه های [...]
طراحی بسته بندی کشک ملوند


طراحی بسته بندی کشک ملوند

طراحی بسته بندی کشک ملوند

در طراحی بسته بندی کشک ملوند، شرکت تبلیغاتی عرفان با به کار گیری خلاقیت و نوآوری، بهداشت و حمل آسان آنها را نیز مدنظر قرار داده است.
کشک ها از جمله لبنیاتی هستند که از قدیم کاربرد بسیاری در پخت و پز داشته و جای خود را در آشپزخانه های ایرانی باز کرده اند. از زمان آش رشته های مادربزرگ ها گرفته تا به امروز که در غذاهای متفاوتی کارایی دارند.
اصول مهم و حیاتی در مورد توجه قرار گرفتن کشک های یک برند خاص، بهداشت و نوع عرضه ی آن است. نوع عرضه ی محصول، به زیرشاخـه هـای مختلفـی تقسیـم می شـود کـه  طراحی بسته بندی از جمله آنهاست
.