طراحی لوگو برند زعفران نقشان

طراحی لوگو زعفران صادراتی نقشان طراحي لوگو زعفران نقشان به سفارش این برند و با الهام از نقش گل زعفران توسط تیم گروه طراحان عرفان اجرا شده است . از آنجایی که لوگو مهم ترین عنصر در نمایش هویت برند است، دقت نظر خاصی در طراحی و ایده پردازی آن صورت میگیرد تا طراح آن [...]
لوگو زعفران
طراحی لوگو زعفران نقشان
طراحی آرم برند زعفران نقشان
لوگو زعفران نقشان
اسکچ اولیه لوگوی زعفران صادراتی نقشان

طراحی لوگو زعفران صادراتی نقشان

طراحي لوگو زعفران نقشان به سفارش این برند و با الهام از نقش گل زعفران توسط تیم گروه طراحان عرفان اجرا شده است .
از آنجایی که لوگو مهم ترین عنصر در نمایش هویت برند است، دقت نظر خاصی در طراحی و ایده پردازی آن صورت میگیرد تا طراح آن یکبار برای همیشه در ذهن مخاطب حک شود و به راحتی در میان برندهای دیگر قابل تشخیص باشد.
زعفران صادراتی نقشان برندی معتبر با اصالت شیرازی است و جهت فروش زعفران در بازار داخلی و همچنین صادرات به سراسر دنیا مشغول فعاليت است.