طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار پالیز

طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار پالیز در طراحی بسته بندی خشکبار پالیز سعی شده رنگ های مناسب همچون آبی، سبز و زرد، که از آنها برای بیان شادابی و سرزندگی بسته بندی محصول استفاده می شود، بکار برده شود. این رنگ ها می توانند برای حس و حال دادن به بسته بندی شما به کار [...]
طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار
طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار پالیز
طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار
طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار
طراحی بسته بندی محصولات خشکبار پالیز
خشکبار پالیز-بسته بندی

طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار پالیز

در طراحی بسته بندی خشکبار پالیز سعی شده رنگ های مناسب همچون آبی، سبز و زرد، که از آنها برای بیان شادابی و سرزندگی بسته بندی محصول استفاده می شود، بکار برده شود.

این رنگ ها می توانند برای حس و حال دادن به بسته بندی شما به کار روند. به عنوان مثال از رنگ آبی برای نشان دادن «خنک بودن» و از رنگ سبز برای نشان دادن «سرسبزی و تازگی
رنگ آبی همیشه برای القای پاکیزگی، آرامش و خنکی به کار می رود. به همین خاطر از آن برای محصولاتی که به جهت آسایش و آسودگی مخاطب تولید شده اند و یا کالایی شبیه به آب معدنی که خنک بودن آن یک امتیاز اصلی محسوب می شود، کاربرد دارد. رنگ هایی نیز هستند که از آنها برای نشان دادن لطافت و روشنی استفاده می شود.

این رنگ ها عبارتند از صورتی روشن، زرد روشن و آبی.
با توجه به نکات فوق، طراحی بسته بندی سلفونی خشکبار پالیز توسط شرکت طراحان عرفان انجام شد. در طراحی این بسته بندی ها از رنگ سبز استفاده کرده ایم، چرا که سبز رنگ سلامتی و طبیعت است و همخوانی بسیار زیادی با محصول مورد نظر دارد.