طراحی لوگو موسسه حقوقی رهپویان تبیین حق

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-xs visible-sm"] [/ld_carousel][ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-md visible-lg"] [/ld_carousel] لوگو ، مهمترین نشانه ی هر سازمان است؛ چرا که مفهومی از تمام آن سازمان را در مجموعه ای از خطوط و طرح های هندسی می گنجاند. موسسه ی حقوقی «رهپویان» یکی از مشهورترین موسسات حقوقی کشور با [...]
طراحی لوگو موسسه حقوقی رهپویان


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-xs visible-sm”]
طراحی لوگو موسسه حقوقی رهپویان
طراحی لوگو موسسه رهپویان
طراحی لوگو رهپویان
[/ld_carousel][ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-md visible-lg”]
طراحی لوگو موسسه حقوقی رهپویان
طراحی لوگو موسسه رهپویان
طراحی لوگو رهپویان
[/ld_carousel]

لوگو ، مهمترین نشانه ی هر سازمان است؛ چرا که مفهومی از تمام آن سازمان را در مجموعه ای از خطوط و طرح های هندسی می گنجاند.
موسسه ی حقوقی «رهپویان» یکی از مشهورترین موسسات حقوقی کشور با 7 سال سابقه ی فعالیت می باشد.
شرکت طراحان عرفان با استفاده از طرح های مرتبط با قانون و قضا اقدام به طراحی  لوگو این موسسه کرد. نشان «ترازو» یا «میزان» نشانه ای جهانی برای نمایاندن مفهوم عدالت و برابری است. طرح مربع که پیرامون لوگو را فراگرفته، به چهارچوب و عملکرد در حوزه ی مشخصی از قانون اشاره دارد.

نمونه کارهای مرتبط