رد کردن لینک ها

طراحی لوگو موسسه حقوقی رهپویان تبیین حق

لوگو ، مهمترین نشانه ی هر سازمان است؛ چرا که مفهومی از تمام آن سازمان را در مجموعه ای از خطوط و طرح های هندسی می گنجاند.
موسسه ی حقوقی «رهپویان» یکی از مشهورترین موسسات حقوقی کشور با 7 سال سابقه ی فعالیت می باشد.
شرکت طراحان عرفان با استفاده از طرح های مرتبط با قانون و قضا اقدام به طراحی  لوگو این موسسه کرد. نشان «ترازو» یا «میزان» نشانه ای جهانی برای نمایاندن مفهوم عدالت و برابری است. طرح مربع که پیرامون لوگو را فراگرفته، به چهارچوب و عملکرد در حوزه ی مشخصی از قانون اشاره دارد.

نمونه کارهای مرتبط