طراحی بسته بندی زعفران پاکتی تامسی

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] در تولید و طراحی بسته بندی زعفران تامسی، سیاست اصلی بر روی بازار صادرات متمرکز شده است. با مشاوره گروه طراحان عرفان و با ایجاد تغییر در برخی از وزن های بسته بندی زعفران و فرم ظاهری و نوع ارایه این بسته ها، نیم نگاهی هم به بازار داخل ایران و [...]
طراحی بسته بندی زعفران پاکتی تامسی


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی بسته بندی زعفران پاکتی تامسی
زعفران پاکتی تامسی
زعفران پاکتی- طراحی بسته بندی
طراحی بسته بندی زعفران 0.5 گرمی
زعفران-1 گرمی-تامسی
زعفران تامسی-4.6 گرمی
بسته بندی زعفران 2.3 گرمی تامسی
[/ld_carousel]

در تولید و طراحی بسته بندی زعفران تامسی، سیاست اصلی بر روی بازار صادرات متمرکز شده است. با مشاوره گروه طراحان عرفان و با ایجاد تغییر در برخی از وزن های بسته بندی زعفران و فرم ظاهری و نوع ارایه این بسته ها، نیم نگاهی هم به بازار داخل ایران و مخصوصا مصرف کننده واقعی داشتند، از همین روی با طراحی بسته بندی زعفران پاکتی و همچنین با تبعیت از رنگ سازمانی که در کل بسته بندی های زعفران رعایت گردید، این بخش از بازار را نیز در دستور کار بازرگانی خود قرار داد.
بسته های زعفران پاکتی نیم مثقال و 1 مثقال و همچنین بسته های زعفران پاکتی نیم گرم و یک گرم قسمتی از کارهای انجام شده می باشد.
مورد مهم دیگر نوع ارائه این بسته های زعفران پاکتی به بازار بود که با طراحی و تولید بسیار شیک و لاکچری جعبه مادر این بسته های زعفران پاکتی این مورد را نیز به بهترین شکل انجام رسید که در داخل هر جعبه مادر تعداد مشخص بسته زعفران قرار می گیرد.
یکی از قابلیتهای مهم این جعبه مادر زعفران طراحی شده این است که مغازه دار می تواند پس از خرید این جعبه مادر حاوی بسته های زعفران با پرفراژهایی که توسط تیم طراحی گروه طراحان عرفان بر روی جعبه مادر در نظر گرفته شده پس از جدا کردن این قسمتها از جعبه مادر به عنوان یک استند فروشگاهی جهت عرضه بسته های زعفران تامسی استفاده نمایند .

نمونه کارهای مرتبط