طراحی بسته بندی زعفران صادراتی فله زرلاوین

طراحی بسته بندی زعفران صادراتی زرلاوین بسته بندی زعفران صادراتی فله زرلاوین در وزن های 200 و 500 گرم بصورت قوطی های فلزی  و با طراحی اختصاصی توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفته است. استفاده از ظروف فلزی بسته بندی زعفران صادراتی موجب حفظ خواص، رنگ و عطر زعفران و جلوگیری از نفوذ نور آفتاب [...]
بسته بندی زعفران صادراتیطراحی بسته بندی زعفران صادراتی زرلاوین

بسته بندی زعفران صادراتی فله زرلاوین در وزن های 200 و 500 گرم بصورت قوطی های فلزی  و با طراحی اختصاصی توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفته است.
استفاده از ظروف فلزی بسته بندی زعفران صادراتی موجب حفظ خواص، رنگ و عطر زعفران و جلوگیری از نفوذ نور آفتاب و آلاینده ها به بسته بندی در طولانی مدت و جابه جایی برای صادرات میشود.
طراحی بسته بندی و لوگو روی این ظروف فلزی با در نظر گرفتن صادراتی بودن محصول و استفاده از رنگ های سفید، مشکی و بنفش که در عین تداعی حس گرانبها بودن این ادویه، موجب جلب نظر مصرف کننده در حین خرید نیز میباشد.