طراحی بسته بندی تخمه ژاپینک

طراحی بسته بندی تخمه ژاپینک در طراحی بسته بندی تخمه ژاپینک سعی شده با توجه به طعم های مختلف محصول مانند  تخمه آفتابگردان فلفلی ،تخمه آفتابگردان لیمویی، تخمه آفتابگردان نمکی و گلپر ازرنگهای مختلف و شاد استفاده شود. همچنین با توجه به فانتزی بودن تخمه آفتابگردان در طراحی بسته بندی این محصول از فرم های شاد و پر انرژی به صورتی که [...]
طراحی بسته بندی تخمه ژاپینک
طراحی بسته بندی تخمه ژاپینک
طراحی بسته بندی تخمه
بسته بندی تخمه ژاپینک
طراحی بسته بندی ژاپینک
طراحی بسته بندی محصولات ژاپینک
بسته بندی تخمه آفتابگردان
طراحی بسته تخمه
محصولات غذایی ژاپینک-بسته بندی

طراحی بسته بندی تخمه ژاپینک

در طراحی بسته بندی تخمه ژاپینک سعی شده با توجه به طعم های مختلف محصول مانند  تخمه آفتابگردان فلفلی ،تخمه آفتابگردان لیمویی، تخمه آفتابگردان نمکی و گلپر ازرنگهای مختلف و شاد استفاده شود.
همچنین با توجه به فانتزی بودن تخمه آفتابگردان در طراحی بسته بندی این محصول از فرم های شاد و پر انرژی به صورتی که مورد توجه مخاطب قرار گیرد استفاده شده است.
در سالهای اخیر با توجه به رشد صنعت بسته بندی صنایع غذایی و همجنین استقبال مشتریان از محصولات بسته بندی و وکیوم شده تخمه آفتابگردان نیزبه صورت بسته بندی لوکس در آمده و در طعم های مختلف به بازار عرضه می گردد.