پروژه عکاسی صنعتی شرکت بیوسیف

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] عکاسی صنعتی از محصولات شرکت بیوسیف تولید کننده ظروف پلاستیکی صنعتی بهداشتی توسط گروه طراحان عرفان در سال 1392 انجام شده است. در اجرای عکاسی صنعتی از محصولات با توجه به جنس پلاستیکی ظروف، نورپردازی مورد نیاز در محیط کارخانه فراهم شد،  در ادامه عکاسی از محصولات کارخانه [...]
عکاسی صنعتی محصولات بیوسیف


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
عکاسی صنعتی شرکت بیوسیف
عکاسی صنعتی بیوسیف
عکاسی شرکت بیوسیف
بخشی از کارخانه بیوسیف
نمایی از کارخانه بیوسیف
مدیر عامل شرکت بیوسیف
کارخانه صنعتی بیوسیف
عکاسی صنعتی محصولات بیوسیف
محصولات شرکت بیوسیف
نمونه محصول بیوسیف
[/ld_carousel]

عکاسی صنعتی از محصولات شرکت بیوسیف تولید کننده ظروف پلاستیکی صنعتی بهداشتی توسط گروه طراحان عرفان در سال 1392 انجام شده است.
در اجرای عکاسی صنعتی از محصولات با توجه به جنس پلاستیکی ظروف، نورپردازی مورد نیاز در محیط کارخانه فراهم شد،  در ادامه عکاسی از محصولات کارخانه عکاسی و تصویربرداری از خطوط  تولید کارخانه نیز به سفارش کارفرما انجام شد.

نمونه کارهای مرتبط