پروژه عکاسی صنعتی شرکت بیوسیف

عکاسی تبلیغاتی شرکت بیوسیف عکاسی صنعتی از محصولات شرکت بیوسیف تولید کننده ظروف پلاستیکی صنعتی بهداشتی توسط گروه طراحان عرفان در سال 1392 انجام شده است. در اجرای عکاسی صنعتی از محصولات با توجه به جنس پلاستیکی ظروف، نورپردازی مورد نیاز در محیط کارخانه فراهم شد،  در ادامه عکاسی از محصولات کارخانه عکاسی و تصویربرداری [...]
عکاسی تبلیغاتی شرکت بیوسیف


نمونه محصول بیوسیف

عکاسی تبلیغاتی شرکت بیوسیف

عکاسی صنعتی از محصولات شرکت بیوسیف تولید کننده ظروف پلاستیکی صنعتی بهداشتی توسط گروه طراحان عرفان در سال 1392 انجام شده است.
در اجرای عکاسی صنعتی از محصولات با توجه به جنس پلاستیکی ظروف، نورپردازی مورد نیاز در محیط کارخانه فراهم شد،  در ادامه عکاسی از محصولات کارخانه عکاسی و تصویربرداری از خطوط  تولید کارخانه نیز به سفارش کارفرما انجام شد.