پروژه عکاسی صنعتی فرآورده های سیمان شرق

پروژه عکاسی تبلیغاتی فرآورده های سیمان شرق عکاسان حرفه ای ما در گروه طراحان عرفان جهت اطلاع رسانی بهتر و تبلیغات موثر شرکت فرآورده های سیمان شرق اقدام به عکاسی صنعتی از کل مجموعه نموده و با توجه به صنعتی بودن ابزارهای مربوطه فریم های بسیار هنری و تاثیر گذاری گرفته شد که چند نمونه […]

عکاسی تبلیغاتی

عکاسی تبلیغاتی

سیمان شرق

پروژه عکاسی تبلیغاتی فرآورده های سیمان شرق

عکاسان حرفه ای ما در گروه طراحان عرفان جهت اطلاع رسانی بهتر و تبلیغات موثر شرکت فرآورده های سیمان شرق اقدام به عکاسی صنعتی از کل مجموعه نموده و با توجه به صنعتی بودن ابزارهای مربوطه فریم های بسیار هنری و تاثیر گذاری گرفته شد که چند نمونه در اینجا ارائه شده است.
لازم به ذکر است که شرکت فرآورده های سیمان شرق یکی از قدیمی ترین و با کیفیت ترین برندهای معتبر صنعت سیمان و فرآورده های آن در سطح کشور می باشد.