رد کردن لینک ها

پروژه عکاسی صنعتی شرکت فراورده های لبنی پالوما

عکاسی صنعتی شاخه ای از عکاسی است که با هدف معرفی یک کسب و کار به صورت بصری و حرفه ای انجام میپذیرد.
در این راستا شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان با به کاری گیری تیم باتجربه و خبره ی عکاسی خود، مسئولیت عکاسی محصولات پالوما را برعهده گرفته است. این تصاویر به منظور برای رعایت حقوق شرکت پالوما، با واترمارک ارائه شده اند.

نمونه کارهای مرتبط