طراحی و چاپ کارت تبریک بانک کشاورزی

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] طراحی و چاپ کارت های تبریک بانک کشاورزی توسط گروه طراحان عرفان انجام گرفته که از ابتدای فعالیت خود کلیه ی سفارشات طراحی و چاپ این بانک محترم را برعهده داشت. بانک کشاورزی با 1914 شعبه ی فعال در سراسر کشور اقدام به ارائه ی خدمات به کشاورزان و [...]
طراحی و چاپ کارت تبریک بانک کشاورزی


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی و چاپ کارت تبریک بانک کشاورزی
کارت تبریک بانک کشاورزی
طراحی کارت تبریک بانک کشاورزی
[/ld_carousel]

طراحی و چاپ کارت های تبریک بانک کشاورزی توسط گروه طراحان عرفان انجام گرفته که از ابتدای فعالیت خود کلیه ی سفارشات طراحی و چاپ این بانک محترم را برعهده داشت.
بانک کشاورزی با 1914 شعبه ی فعال در سراسر کشور اقدام به ارائه ی خدمات به کشاورزان و صنایع وابسته به آنها می پردازد. این امر موجب می گردد اقتصاد کشاورزی با رشد چشمگیری مواجه شود و کشاورزان با آسودگی خاطر به فعالیت بپردازند. این بانک از اوایل دهه ی 70 شمسی تلاش کرده است تا برای حفظ خودکفایی خود، از مراکز تجاری مختلف نیز برای گسترش بخش کشاورزی کشورمان استفاده کند.

نمونه کارهای مرتبط