طراحی بسته بندی کیک مامزی

طراحی بسته بندی کیک با توجه به اینکه مخاطب بسته بندی کیک مامزی کودکان و نوجوانان می باشند. لذا در طراحی بسته بندی کیک مامزی سعی گردیده تا از رنگ ها و فرم های پر انرژی استفاده شود تا در کنار رقبای دیگر در سطح کشور بتواند مورد انتخاب مخاطب خود قرار گیرد. با توجه [...]
طراحی بسته بندی کیک
طراحی بسته بندی چیپس دیزمن
طراحی بسته بندی کیک
طراحی بسته بندی کیک
کیک ممزی

طراحی بسته بندی کیک

با توجه به اینکه مخاطب بسته بندی کیک مامزی کودکان و نوجوانان می باشند. لذا در طراحی بسته بندی کیک مامزی سعی گردیده تا از رنگ ها و فرم های پر انرژی استفاده شود تا در کنار رقبای دیگر در سطح کشور بتواند مورد انتخاب مخاطب خود قرار گیرد.
با توجه به توضیحات فوق در طراحی لوگو مامزی و همچنین کارکتر اختصاصی این برند هم سعی شده که موارد ذکر شده رعایت گردد تا بسته بندی سلفون محصولات مامزی مورد استقبال مشتریان واقع شود.