طراحی بسته بندی کیک مامزی

طراحی بسته بندی کیک با توجه به اینکه مخاطب بسته بندی کیک مامزی کودکان و نوجوانان می باشند. لذا در طراحی بسته بندی کیک مامزی سعی گردیده تا از رنگ ها و فرم های پر انرژی استفاده شود تا در کنار رقبای دیگر در سطح کشور بتواند مورد انتخاب مخاطب خود قرار گیرد. با توجه [...]
طراحی بسته بندی کیک
کیک ممزی

طراحی بسته بندی کیک

با توجه به اینکه مخاطب بسته بندی کیک مامزی کودکان و نوجوانان می باشند. لذا در طراحی بسته بندی کیک مامزی سعی گردیده تا از رنگ ها و فرم های پر انرژی استفاده شود تا در کنار رقبای دیگر در سطح کشور بتواند مورد انتخاب مخاطب خود قرار گیرد.
با توجه به توضیحات فوق در طراحی لوگو مامزی و همچنین کارکتر اختصاصی این برند هم سعی شده که موارد ذکر شده رعایت گردد تا بسته بندی سلفون محصولات مامزی مورد استقبال مشتریان واقع شود.