طراحی بسته بندی ماسک اُکسی پک

طراحی بسته بندی ماسک اکسی پک طراحی بسته بندی ماسک سه عددی و همچنین جعبه مادر 50 عددی ماسک از سفارشات برند اُکسی پک به گروه طراحان عرفان می باشد که با استفاده از رنگهای آرامش بخش مورد استفاده در صنعت تجهیزات پزشکی انجام گرفته است. بسته های سه عددی ماسک بر روی جنس متالایز [...]
بسته بندی ماسک
طراحی بسته بندی ماسک
نمونه بسته بندی ماسک اکسی
طراحی جعبه مادر ماسک اکسی
نمونه جعبه مادر ماسک اُکسی

طراحی بسته بندی ماسک اکسی پک

طراحی بسته بندی ماسک سه عددی و همچنین جعبه مادر 50 عددی ماسک از سفارشات برند اُکسی پک به گروه طراحان عرفان می باشد که با استفاده از رنگهای آرامش بخش مورد استفاده در صنعت تجهیزات پزشکی انجام گرفته است. بسته های سه عددی ماسک بر روی جنس متالایز و با چاپ فلکسو انجام گرفته است. با توجه به شیوع ویروس کرونا در سطح جهان و مخصوصا ایران، درخواست جهت خرید ماسک به صورت ناگهانی چندین برابر شد که با کمبود تولید در سطح کشور مواجه گردید. برند اُکسی پک که از سالهای گذشته در سطح کشور در زمینه فروش ماسک فعالیت داشته، با چند برابر کردن فعالیت خود سعی در کمک و جبران این کمبود نموده است .