پروژه عکاسی صنعتی محصولات رنگین پوشش

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] بعد از افتتاح کارخانه رنگین پوشش، اقدام به عکاسی صنعتی از خط تولید و همچنین محصولات و مکانهایی که از این دیوارپوش ها استفاده شده ، صورت گرفت شرکت رنگین پوشش یکی از تولیدکنندگان بزرگترین دیوارپوشهای PVC و UPVC در سطح کشور می باشد. بهترین زمان برای تهیه عکس از [...]
عکاسی صنعتی از دیوارپوش


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
عکاسی صنعتی محصولات رنگین پوشش
عکاسی کارخانه رنگین پوشش
عکاسی صنعتی رنگین پوشش
عکاسی کارخانه رنگین پوشش
بخشی از محصولات رنگین پوشش
دیوارپوش های pvc رنگین پوشش
عکاسی صنعتی از دیوارپوش
نمونه دیوارپوش
عکاسی صنعتی از دیوارپوش
[/ld_carousel]

بعد از افتتاح کارخانه رنگین پوشش، اقدام به عکاسی صنعتی از خط تولید و همچنین محصولات و مکانهایی که از این دیوارپوش ها استفاده شده ، صورت گرفت
شرکت رنگین پوشش یکی از تولیدکنندگان بزرگترین دیوارپوشهای PVC و UPVC در سطح کشور می باشد. بهترین زمان برای تهیه عکس از محیط کارخانه های صنعتی و حتی غذایی مدتی بعد از نصب و راه اندازی دستگاه ها و آماده شدن سالن تولید است.

نمونه کارهای مرتبط