پروژه عکاسی صنعتی گروه تولیدی کشاورزی سینا کود

عکاسی تبلیغاتی گروه تولیدی کشاورزی سینا کود عکاسی صنعتی بخش هایی از مجتمع کودهای آلی غنی شده سینا که با انگیزه تامین کود مورد نیاز کشور تاسیس گردیده است، توسط گروه عکاسی طراحان عرفان انجام گرفته است. این کارخانه مجهز به مدرن ترین دستگاه‌های بروز دنیا و آزمایشگاه کنترل کیفی می‌باشد که قابلیت تولید سالانه [...]
عکاسی تبلیغاتی گروه تولیدی کشاورزی سینا کود
عکاسی صنعتی سینا کود
عکاسی تبلیغاتی گروه تولیدی کشاورزی سینا کود
عکاسی صنعتی کارخانه سیناکود
سیناکود- عکاسی صنعتی
بخشی از عکاسی صنعتی سیناکود
نمایی از کارخانه سیناکود
عکاسی صنعتی
کارخانه سیناکود
سیناکود

عکاسی تبلیغاتی گروه تولیدی کشاورزی سینا کود

عکاسی صنعتی بخش هایی از مجتمع کودهای آلی غنی شده سینا که با انگیزه تامین کود مورد نیاز کشور تاسیس گردیده است، توسط گروه عکاسی طراحان عرفان انجام گرفته است. این کارخانه مجهز به مدرن ترین دستگاه‌های بروز دنیا و آزمایشگاه کنترل کیفی می‌باشد که قابلیت تولید سالانه ۸۰ هزار تن کود را داراست. قبل از تهیه کاتالوگ و تبلیغات در این زمینه گروه طراحان عرفان اقدام به تهیه عکس صنعتی از خط تولید، آزمایشگاه شرکت سینا کود نمود.