طراحی هویت سازمانی شرکت آلان

طراحی هویت سازمانی شرکت آلان چاپ و طراحی هویت سازمانی شرکت صنعتی آلان که در حوزه ی مهندسی سازه و نما فعالیت می کند، برعهده ی شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان بوده است. گروه طراحان عرفان علاوه بر طراحی کاتالوگ، طراحی دفتر یادداشت مهندسی، طراحی فولدر، طراحی پاکت سی دی، طراحی ساک دستی و دیگر ملزومات [...]
هویت سازمانی شرکت آلان

شرکت آلان

طراحی هویت سازمانی شرکت آلان

چاپ و طراحی هویت سازمانی شرکت صنعتی آلان که در حوزه ی مهندسی سازه و نما فعالیت می کند، برعهده ی شرکت تبلیغاتی طراحان عرفان بوده است. گروه طراحان عرفان علاوه بر طراحی کاتالوگ، طراحی دفتر یادداشت مهندسی، طراحی فولدر، طراحی پاکت سی دی، طراحی ساک دستی و دیگر ملزومات شرکت صنعتی آلان را برای حضور در نمایشگاه، طراحی و چاپ کرده است.
در طراحی کلیه ی موارد فوق تلاش شده است تا از یک تم (استایل) خاص پیروی شود.