طراحی لوگو شرکت آرمان تجارت

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] همانطور که پیشترها گفته شد، فرم ها در طراحی لوگو نقش بسزایی دارند. دایره همیشه نمادی از چرخ بوده، چرخی که در گردش صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی، دایره تمثیلی از کره ی زمین و جهان پیرامون ماست. ما با استفاده از دایره [...]
طراحی لوگو آرمان تجارت


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی لوگو آرمان تجارت
موکاپ لوگو آرمان تجارت
طرح اولیه لوگو آرمان تجارت
نمونه لوگو آرمان
طراحی لوگو
[/ld_carousel]

همانطور که پیشترها گفته شد، فرم ها در طراحی لوگو نقش بسزایی دارند. دایره همیشه نمادی از چرخ بوده، چرخی که در گردش صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی، دایره تمثیلی از کره ی زمین و جهان پیرامون ماست. ما با استفاده از دایره خواسته ایم هم به گردش صنعت و تجارت در آرمان تجارت بپردازیم و هم فراهم آوردن امکان تجارت جهانی را نشان دهیم. همچنین جهت فلش ها، نشان دهنده ی بازگشت سرمایه و سود در شرکت آرمان تجارت است.

 

نمونه کارهای مرتبط