طراحی لوگو شرکت آرمان تجارت

طراحی لوگو تجاری شرکت آرمان تجارت همانطور که پیشترها گفته شد، فرم ها در طراحی لوگو نقش بسزایی دارند. دایره همیشه نمادی از چرخ بوده، چرخی که در گردش صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی، دایره تمثیلی از کره ی زمین و جهان پیرامون ماست. ما با استفاده از دایره خواسته [...]
طراحی لوگو تجاری شرکت آرمان تجارت
طراحی لوگو

طراحی لوگو تجاری شرکت آرمان تجارت

همانطور که پیشترها گفته شد، فرم ها در طراحی لوگو نقش بسزایی دارند. دایره همیشه نمادی از چرخ بوده، چرخی که در گردش صنعت و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. از طرفی، دایره تمثیلی از کره ی زمین و جهان پیرامون ماست. ما با استفاده از دایره خواسته ایم هم به گردش صنعت و تجارت در آرمان تجارت بپردازیم و هم فراهم آوردن امکان تجارت جهانی را نشان دهیم. همچنین جهت فلش ها، نشان دهنده ی بازگشت سرمایه و سود در شرکت آرمان تجارت است.