رد کردن لینک ها

طراحی لوگو شرکت طراحی دکوراسیون چکاد

بهترین برندها همواره از بهترین لوگو ها برای معرفی خود استفاده می کنند. چرا که یک لوگو زبان تصویری محصول است و ماموریت دارد به بهترین شکل، حرف ها و اطلاعات برند مورد نظر را به مشتری منتقل کند. اما همین دلیل باعث می شود طراحی لوگو نیازمند ظرافت و دقت نظر خاصی باشد، چرا که هر خط و طرحی که کشیده می شود گویای حرف خاصی در روانشناسی اشکال است.
به عنوان مثال اشکال دایره مانند و بدون زاویه، بیانگر نزدیکی و صمیمیت هستند درصورتی که زاویه ها نشان از استحکام و مقاومت اند.
با توجه به موارد ذکر شده، تولیدکنندگان باید همواره در انتخاب طراح و یا طراحان مناسب و مشاوره با کارشناسان مجرب نهایت دقت را صرف نمایند.
شرکت طراحان عرفان با استفاده از طراحان خبره و کارشناسان کارآزموده تمامی جنبه های علمی و روانشناسانه را در طراحی لوگو و نشان در نظر می گیرد و به آن به چشم یک کار حرفه ای نگاه می کند.
در طراحی لوگو شرکت دکوراسیون داخلی چکاد، از ترکیب لوگو تایپ  و خطوط  گرافیکی با طرح خانه که نمود دکوراسیون داخلی نیز میتواند باشد، استفاده شده است

نمونه کارهای مرتبط