طراحی لوگو محصولات غذایی فرتاک

طراحی لوگو محصولات غذایی فرتاک طراحی لوگو محصولات غذایی باید با دقت و مهارت خاصی اجرا شود. هدف ما در گروه طراحان عرفان تنها استفاده از خطوط و حروف گرافیکی و انتخاب رنگ و در نهایت ایجاد یک المان نیست، مهم ترین دغدغه ما بیان پیام اصلی برند و ماندگاری آن در ذهن مخاطب است [...]
طراحی لوگو محصولات غذاییصنایع غذایی فرتاک

طراحی لوگو محصولات غذایی فرتاک

طراحی لوگو محصولات غذایی باید با دقت و مهارت خاصی اجرا شود. هدف ما در گروه طراحان عرفان تنها استفاده از خطوط و حروف گرافیکی و انتخاب رنگ و در نهایت ایجاد یک المان نیست، مهم ترین دغدغه ما بیان پیام اصلی برند و ماندگاری آن در ذهن مخاطب است و به همین دلیل میکوشیم تا تمام مراحل طراحی لوگو اعم از انتخاب رنگ، متن و چه ساختار کلی طرح همه و همه در راستا هویت بصری برند باشد. برند فرتاک از جمله صادر کنندگان موفق چای و زعفران به کشور سوئد است و خوشبختانه در این زمینه هم بسیار موفق عمل کرده است.

علاوه بر طراحی لوگو، طراحی بسته بندی زعفران و چای گیاهی این برند نیز توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفت…