طراحی لوگو محصولات غذایی فرتاک

طراحی لوگو محصولات غذایی فرتاک طراحی لوگو محصولات غذایی باید با دقت و مهارت خاصی اجرا شود. هدف ما در گروه طراحان عرفان تنها استفاده از خطوط و حروف گرافیکی و انتخاب رنگ و در نهایت ایجاد یک المان نیست، مهم ترین دغدغه ما بیان پیام اصلی برند و ماندگاری آن در ذهن مخاطب است [...]
طراحی لوگو محصولات غذایی
طراحی لوگومحصولات غذایی
لوگو محصولات غذایی فرتاک
نمونه لوگو ببرند مواد غذایی
صنایع غذایی فرتاک

طراحی لوگو محصولات غذایی فرتاک

طراحی لوگو محصولات غذایی باید با دقت و مهارت خاصی اجرا شود. هدف ما در گروه طراحان عرفان تنها استفاده از خطوط و حروف گرافیکی و انتخاب رنگ و در نهایت ایجاد یک المان نیست، مهم ترین دغدغه ما بیان پیام اصلی برند و ماندگاری آن در ذهن مخاطب است و به همین دلیل میکوشیم تا تمام مراحل طراحی لوگو اعم از انتخاب رنگ، متن و چه ساختار کلی طرح همه و همه در راستا هویت بصری برند باشد. برند فرتاک از جمله صادر کنندگان موفق چای و زعفران به کشور سوئد است و خوشبختانه در این زمینه هم بسیار موفق عمل کرده است.

علاوه بر طراحی لوگو، طراحی بسته بندی زعفران و چای گیاهی این برند نیز توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفت…