طراحی لوگو برند زعفران قیطران

https://erfangroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Gheytaran.mp4   طراحی لوگو زعفران قیطران در طراحی لوگو قیطران سعی خود را به استفاده از ساختار و طراحی فونت و فرم های تزئینی کرده ایم که در ارتباط متقابل با ارزش زعفران و همچنین لغت قیطران باشد. طراحی فونت اصیل ایرانی به صورتی خوانا و چشم نواز ،همچنین استفاده از فریم  منحنی به همراه [...]
طراحی لوگو زعفران قیطران
طراحی لوگو قیطران
طراحی لوگو زعفران قیطران
نمونه لوگو زعفران قیطران

 

طراحی لوگو زعفران قیطران

در طراحی لوگو قیطران سعی خود را به استفاده از ساختار و طراحی فونت و فرم های تزئینی کرده ایم که در ارتباط متقابل با ارزش زعفران و همچنین لغت قیطران باشد.
طراحی فونت اصیل ایرانی به صورتی خوانا و چشم نواز ،همچنین استفاده از فریم  منحنی به همراه فرم های دندانه دار که هارمونی بسیاری با گلبرگ های زعفران دارند از جمله نکاتی است که طراحی لوگوتایپ قیطران رعایت شده است.