طراحی تقویم رومیزی گویا اسکنر

طراحی تقویم خلاقانه گویا اسکنر یکی از نکات مهم در طراحی تقویم رومیزی، استفاده از فونت و پوینت مناسب جهت تاریخ و روزها می باشد که مخاطب بتواند سریع و خوانا روز و ماه و تاریخ را پیدا کند. استفاده از گلهای درشت و به صورت تصویر سازی با رنگهای شدید نیز می تواند به [...]
طراحی تقویم خلاقانه گویا اسکنر
تقویم رومیزی گویا اسکنر
نمونه تقویم رو میزی طراحی شده
نمونه تقویم گویا اسکنر
طراحی خاص تقویم رومیزی
جزییات تقویم رومیزی
طراحی تقویم خلاقانه گویا اسکنر

طراحی تقویم خلاقانه گویا اسکنر

یکی از نکات مهم در طراحی تقویم رومیزی، استفاده از فونت و پوینت مناسب جهت تاریخ و روزها می باشد که مخاطب بتواند سریع و خوانا روز و ماه و تاریخ را پیدا کند.
استفاده از گلهای درشت و به صورت تصویر سازی با رنگهای شدید نیز می تواند به زیبایی این تقویم رومیزی کمک کند و اینکه بعد از قرار گیری روی میز و هر محیط دیگری بتواند به زیبایی آن محل نیز اضافه کند .

تقویم و سررسید از جمله هدایای تبلیغاتی نوروزی مرسوم در شرکت ها  میباشند که اصناف و صنایع مختلف با بهره جستن از این فرصت هر ساله به بهترین نحو از آن استفاده کرده و با سفارش طراحی متناسب با خدمات و محصولات و ارائه آن به مشتریان خود سعی در برند سازی و تبلیغات می کنند که معمولا بسیار هم تاثیر گذار می باشد.

مجموعه گویا اسکنر نیز که از همکاران خوب و حرفه ای ما در خدمات قبل از چاپ می باشند با توجه به شناختی که از گروه طراحان عرفان در طول سالها همکاری داشته اند، سفارش طراحی تقویم خلاقانه را ارائه کرده که انجام گرفت.