طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک

طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک طراحی لوگو یکی از تخصصی ترین موارد در طراحی گرافیک می باشد، که نیاز به تجربه ، شناخت کافی از سفارش دهنده ، جامعه هدف برند و...دارد. در طراحی لوگو ژاپینک با توجه به اینکه محصول ژاپینک یک محصول جوان پسند و در بازار بسته بندی تقریبا جدید می باشد، [...]
طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک
طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک
لوگو محصولات ژاپینک
موکاپ ژاپینک
طراحی لوگو ژاپینک

طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک

طراحی لوگو یکی از تخصصی ترین موارد در طراحی گرافیک می باشد، که نیاز به تجربه ، شناخت کافی از سفارش دهنده ، جامعه هدف برند و…دارد. در طراحی لوگو ژاپینک با توجه به اینکه محصول ژاپینک یک محصول جوان پسند و در بازار بسته بندی تقریبا جدید می باشد، سعی گردیده از فرم هایی با شباهت به تخمه آفتابگردان انجام شود. همچنین سعی شده طرح آن از فرم های پر انرژی و جوان پسند استفاده شود.

از آنجا که طراحی بسته بندی های تخمه آفتابگردان ژاپینک نیز با مجموعه طراحان عرفان بوده، همخوانی بین طراحی آرم و بسته بندی یکی از مواردی است که در ایده پردازی طرح آرم برند ژاپینک حائز اهمیت بوده است.