طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک

طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک طراحی لوگو یکی از تخصصی ترین موارد در طراحی گرافیک می باشد، که نیاز به تجربه ، شناخت کافی از سفارش دهنده ، جامعه هدف برند و...دارد. در طراحی لوگو ژاپینک با توجه به اینکه محصول ژاپینک یک محصول جوان پسند و در بازار بسته بندی تقریبا جدید می باشد، [...]
طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک
طراحی لوگو ژاپینک

طراحی لوگو محصولات غذایی ژاپینک

طراحی لوگو یکی از تخصصی ترین موارد در طراحی گرافیک می باشد، که نیاز به تجربه ، شناخت کافی از سفارش دهنده ، جامعه هدف برند و…دارد. در طراحی لوگو ژاپینک با توجه به اینکه محصول ژاپینک یک محصول جوان پسند و در بازار بسته بندی تقریبا جدید می باشد، سعی گردیده از فرم هایی با شباهت به تخمه آفتابگردان انجام شود. همچنین سعی شده طرح آن از فرم های پر انرژی و جوان پسند استفاده شود.

از آنجا که طراحی بسته بندی های تخمه آفتابگردان ژاپینک نیز با مجموعه طراحان عرفان بوده، همخوانی بین طراحی آرم و بسته بندی یکی از مواردی است که در ایده پردازی طرح آرم برند ژاپینک حائز اهمیت بوده است.