طراحی لوگو زعفران کریمان

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-xs visible-sm"] [/ld_carousel][ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000" el_class="visible-md visible-lg"] [/ld_carousel] در طراحی لوگو زعفران کریمان سعی ما بر آن بود که در مدلی کوچک و ساده، محصول مورد نظر را به مخاطبان معرفی کنیم و آنها را با تولیدات «کریمان» آشنا سازیم. به همین خاطر در طراحی آرم و [...]
طراحی لوگو زغفران کریمان


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-xs visible-sm”]
طراحی لوگو زغفران کریمان
لوگو زغفران کریمان
طراحی لوگو زغفران
نمونه طراحی لوگو
زعفران کریمان- لوگو
[/ld_carousel][ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″ el_class=”visible-md visible-lg”]
طراحی لوگو زغفران کریمان
لوگو زغفران کریمان
طراحی لوگو زغفران
نمونه طراحی لوگو
زعفران کریمان- لوگو
[/ld_carousel]

در طراحی لوگو زعفران کریمان سعی ما بر آن بود که در مدلی کوچک و ساده، محصول مورد نظر را به مخاطبان معرفی کنیم و آنها را با تولیدات «کریمان» آشنا سازیم. به
همین خاطر در طراحی آرم و لوگوی این برند از طرحی شبیه به گل زعفران استفاده شد. همچنین از ترکیب رنگ قرمز و زرد بهره بردیم تا رنگ زعفران مرغوب و اصیل را نشان دهیم.
به جهت این که زعفران ارمغانی از خطه ی خراسان در شرق کشور است، طرح کلی این لوگو را شبیه به خورشید طراحی کردیم تا یادآورد خورشید باشد. چرا که خورشید همواره از شرق طلوع می کند و خراسان نیز به معنای محل برآمدن خورشید است.

نمونه کارهای مرتبط