رد کردن لینک ها

طراحی لوگو زعفران کریمان

در طراحی لوگو زعفران کریمان سعی ما بر آن بود که در مدلی کوچک و ساده، محصول مورد نظر را به مخاطبان معرفی کنیم و آنها را با تولیدات «کریمان» آشنا سازیم. به
همین خاطر در طراحی آرم و لوگوی این برند از طرحی شبیه به گل زعفران استفاده شد. همچنین از ترکیب رنگ قرمز و زرد بهره بردیم تا رنگ زعفران مرغوب و اصیل را نشان دهیم.
به جهت این که زعفران ارمغانی از خطه ی خراسان در شرق کشور است، طرح کلی این لوگو را شبیه به خورشید طراحی کردیم تا یادآورد خورشید باشد. چرا که خورشید همواره از شرق طلوع می کند و خراسان نیز به معنای محل برآمدن خورشید است.

نمونه کارهای مرتبط