طراحی لوگو صنایع پتروشیمی کمس

[ld_carousel columns="lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px" inactiv_opacity="1" pagenationdots="yes" autoplay="yes" autoplaytime="2000"] [/ld_carousel] لوگوها به دور از تفاوت رنگ و نژاد و زبان، به انتقال مفاهیم و اطلاعات محصول در دیگر سرزمین ها می پردازند و توانایی این را دارند که نام برند شما را تا همیشه در ذهن حک کنند. یکی از عواملی که باید در طراحی لگو مدنظر قرار [...]
طراحی لوگو صنایع پتروشیمی کمس


[ld_carousel columns=”lg:1|md:1|sm:1|xs:1|spacing_xs:15px” inactiv_opacity=”1″ pagenationdots=”yes” autoplay=”yes” autoplaytime=”2000″]
طراحی لوگو صنایع پتروشیمی کمس
طراحی لوگو صنایع کمس
لوگو صنایع پتروشیمی کمس
طراحی لوگو کمس
نمونه لوگو
موکاپ لوگو کمس
[/ld_carousel]

لوگوها به دور از تفاوت رنگ و نژاد و زبان، به انتقال مفاهیم و اطلاعات محصول در دیگر سرزمین ها می پردازند و توانایی این را دارند که نام برند شما را تا همیشه در ذهن حک کنند.
یکی از عواملی که باید در طراحی لگو مدنظر قرار داد، چگونه به نظر رسیدن آن در وب سایت، روی بسته بندی و روی سربرگ های اداری ست. زیرا نحوه ی استفاده و اندازه ی لوگو در هرکدام از موارد ذکر شده متفاوت است. اما یک طراح خوب باید طوری لوگو را طراحی کند که در هر سایز و اندازه ای کیفیت خود را از دست ندهد.

نمونه کارهای مرتبط