رد کردن لینک ها

طراحی لوگو آژانس مسافرتی یگانه میراث شرق

طراحی لوگو آژانس مسافرتی «یگانه میراث شرق» که ارائه دهنده خدمات گردشگری و هتلداری است با استفاده از المان های مرتبط  با خدمات این شرکت اجرا شده است، از جمله المان های مورد استفاده در این لوگو، طرحی از خورشید است که همواره از سمت شرق طلوع می کند و اشاره ای به قسمتی از نام این آژانس دارد. خطی که در امتداد این خورشید کشیده شده، آن را شبیه به پرنده ای همچون سیمرغ کرده، سیمرغی که در افسانه های مشرق زمین و ایران دیده می شود و یگانه پرنده ی افسانه ای شاهنامه است.

نمونه کارهای مرتبط