رد کردن لینک ها

لوگو پیشنهادی برای شهرداری نقاب

لوگو هر شهر نشانگر هویت و چهره ی آن شهر است. شهرستان نقاب در استان خراسان رضوی در شرق ایران واقع شده است، و مرکز شهرستان جوین است و اکثر مردم این شهر مشغول به کشاورزی هستند. لوگو شهرداری این شهرستان برگرفته محصول اصلی این شهرستان که گندم است طراحی و اجرا شده است و گروه طراحان عرفان تلاش داشته است که  تصویر این شهر به بهترین نحو در طراحی آن گنجانده شود.
قابل ذکر است طراحی لوگو برای  زمینه های مختلف  کاری مستلزم صرف زمان و هزینه متفاوتیست. برای مثال طراحی آرم برای ارگان های دولتی اعم از شهرداری و بانک صرفا به اجرای یک طرح ختم نشده و نیازمند برگزاری جلسات مشاوره با سازمان ها جهت ایجاد یک هویت برند ماندگار و متناسب با چشم انداز ارگان میباشد.

نمونه کارهای مرتبط