طراحی لوگو زعفران نودوست

طراحی لوگو زعفران نودوست در طراحی لوگو زعفران نودوست با در نظر گرفتن صادراتی بودن محصول و بازار کشور چین، از یک کاراکتر انسانی الهام گرفته شده تا علاوه بر ایرانی بودن، منتقل کننده حس دوستی باشد. به درخواست و تاکید کارفرما در طراحی این لوگو از المان زعفران استفاده نشده و پس از انجام [...]
طراحی لوگو زعفران نودوستزعفران نودوست

طراحی لوگو زعفران نودوست

در طراحی لوگو زعفران نودوست با در نظر گرفتن صادراتی بودن محصول و بازار کشور چین، از یک کاراکتر انسانی الهام گرفته شده تا علاوه بر ایرانی بودن، منتقل کننده حس دوستی باشد.
به درخواست و تاکید کارفرما در طراحی این لوگو از المان زعفران استفاده نشده و پس از انجام اتدهای مختلف طرح فوق مورد تایید قرار گرفت و اجرا شد.