رد کردن لینک ها

طراحی لوگو صنایع غذایی پالیز

طراحی لوگو صنایع غذایی پالیز توسط تیم طراحی گرافیک گروه طراحان عرفان صورت گرفته است. در این طراحی از لوگوتایپ استفاده شده و از روانشناسی رنگ ها بهره برده شده است.
در لوگوها، رنگ از جذابیت ویژه ای برخوردار است. اما استفاده از هر رنگ با درنظر گرفتن اصول روانشناسی رنگ ها انجام می گیرد. اشکال هندسی نیز همچون رنگ ها هستند.

نمونه کارهای مرتبط