طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار

طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار با استفاده از المان های مینیمال گرافیکی جهت ارتباط مستقیم مخاطب با کسب و کارِ هدف، صورت گرفته است. هرچه ست اداری با اصول صفحه آرایی منطبق و همچنین از نظر گرافیکی زیباتر باشد توجه بیننده به مطالب موجود بیشتر جلب شده و [...]
نمونه طراحی اوراق اداری املاکطراحی ست اداری املاک یار

طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار

طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار با استفاده از المان های مینیمال گرافیکی جهت ارتباط مستقیم مخاطب با کسب و کارِ هدف، صورت گرفته است. هرچه ست اداری با اصول صفحه آرایی منطبق و همچنین از نظر گرافیکی زیباتر باشد توجه بیننده به مطالب موجود بیشتر جلب شده و مسلما اثر گذاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین طراحیِ این اوراق امری تخصصی و نیازمند دانشی به روز است.
در سالهای اخیر با تغییر و تحولات اساسی در کسب و کارها، فضای کاری مشاورین املاک نیز شکل مدرن تری به خود گرفته.
در راستای همین تغییرات و نیاز به طراحی یک هویت بصری اختصاصی و مناسب، طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفت.