رد کردن لینک ها

طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار

طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار با استفاده از المان های مینیمال گرافیکی جهت ارتباط مستقیم مخاطب با کسب و کارِ هدف، صورت گرفته است. هرچه ست اداری با اصول صفحه آرایی منطبق و همچنین از نظر گرافیکی زیباتر باشد توجه بیننده به مطالب موجود بیشتر جلب شده و مسلما اثر گذاری بیشتری خواهد داشت. بنابراین طراحیِ این اوراق امری تخصصی و نیازمند دانشی به روز است.
در سالهای اخیر با تغییر و تحولات اساسی در کسب و کارها، فضای کاری مشاورین املاک نیز شکل مدرن تری به خود گرفته.
در راستای همین تغییرات و نیاز به طراحی یک هویت بصری اختصاصی و مناسب، طراحی اوراق اداری مشاورین املاک یار توسط گروه طراحان عرفان صورت گرفت.

نمونه کارهای مرتبط